Nyt kursus sætter pårørende i fokus

Foto: Scanpix

Pårørende til langtidssyge rammes ofte selv af sygdom, fordi de fokuserer meget på den syges behov og derved glemmer sine egne. Fredericia Kommune tilbyder nu kurser, der skal få pårørende til at tænke mere på sig selv.

Af Karen Haaning

”Når du er ude at flyve, skal du huske at tage iltmasken på, inden du hjælper dit barn, for hvis du besvimer, er der alligevel ingen til at hjælpe. Det kan sammenlignes med pårørende til langtidssyge; de skal også hjælpe sig selv, inden de kan hjælpe andre,” siger Anne Erdmann, koordinator på ’Lær at tackle hverdagen som pårørende-kurset’ i Fredericia.

Men det er mange dårlige til. Undersøgelser viser, at en ud af fem pårørende til langtidssyge, selv bliver kronisk syg. Det svarer til 150.000 mennesker.

Fredericia Kommune ønsker at mindske dette tal og tilbyder derfor fra slutningen af oktober kurset ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’, hvor de pårørendes behov sættes i fokus.

Et identisk kursus har henover sommeren kørt som forsøgsordning i København. En rapport herfra viser, at 85 procent af kursisterne er blevet bedre til at prioritere sine egne behov.

Adskiller sig fra andre kurser

Der findes andre kurser i forskellige patientforeninger, som henvender sig til pårørende, men Anne Erdmann, som er koordinator på kurset i Fredericia, understreger, at dette kursus adskiller sig.

”Kurser i patientforeninger fokuserer en del på sygdommen, mens vores kursus udelukkende kommer til at fokusere på den pårørende. Det fokus har der ikke været på samme måde før,” siger hun.

På kurset skal deltagerne lave handlingsplaner, hvor de sætter mål for, hvad de vil gøre for deres egen skyld, inden næste uges kursus. Det kan være mål såsom at cykle en tur eller tage ud at spise med nogle venner. Målene sættes bevidst lavt, så de pårørende oplever, at det lykkes.

Væsentlig fremgang

Maria Hansen, som var koordinator og instruktør på kurset i København oplevede, at det der for nogle kunne virke som et lille mål, for andre var stort.

”For nogle pårørende var det en overvindelse bare at komme ud af døren til første kursusgang,” siger hun.

Men i løbet af de syv uger kurset stod på, kunne Maria Hansen se væsentlig fremgang. Kursisterne begyndte blandt andet at tage kontakt til netværk, som de en del år havde nedprioriteret eller helt valgt fra, fordi de ikke havde overskud til andet end at hjælpe den syge.

”De lærte at se deres netværk som en ressource, hvor de kunne få hjælp og energi fremfor at se det som en byrde,” siger Maria Hansen.

Deltagerne påvirkes af hinanden

Når de pårørende fortalte om deres fremskridt og gode oplevelser til kurserne, smittede det ifølge Maria Hansen af på de andre. John Dessauer, som deltog i kurset i København, nikker genkendende til den positive påvirkning.

”Noget af det vigtigste jeg har fået ud af at deltage i kurset er at lære andre, der står i samme situation som mig, at kende. Vi vekslede erfaringer og gode råd,” siger han.

John hjælper efter kursets afslutning stadig meget med at passe sin hjerneskadede kone på det plejehjem, hvor hun bor. Han er blandt andet ofte ved hende, når hun skal have sine måltider. Det passer ham fint. Nu har han blot nogle at dele sine erfaringer med.